• PL
  • EN

Realizacja

SUA Insurance

Międzynarodowa grupa oferująca ubezpieczenia majątkowe i życiowe.

odwiedź stronę

System weryfikacji polisy podczas otwierania nowego zgłoszenia w systemie

Java XML SQL Guidewire API Web Service Adeptia Suite (ESB)

W ramach projektu dostarczona funkcjonalność obejmowała:

  • wyszukiwanie polisy
  • sprawdzanie czy polisa jest aktywna
  • weryfikację czy osoba, pojazd lub inne mienie jest ubezpieczone z tytułu tej polisy
W rezultacie osiągnięto znaczne skrócenie czasu obsługi szkody, operatorzy nie muszą sprawdzać ręcznie w repozytorium z polisami czy dana polisa istnieje. Co istotne Klient korzystał z kilku różnych systemów, w których polisy były wystawiane, zatem ręczne zlokalizowanie i zweryfikowanie polisy było bardzo nieefektywne. Osiągnięto znaczne zmniejszenie ilości nienależnie wypłacanych odszkodowań. Wdrożony system nie pozwala na wypłatę odszkodowania, jeżeli polisa nie została zweryfikowana. Udostępniono także jeden wspólny interfejs do weryfikacji polis zarówno dla wewnętrznego systemu oraz dla dostawców realizujących usługi związane z obsługą szkód.

Zobacz wszystkie realizacje dla SUA Insurance

CFT Polska

ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa

Telefon: +48 22 379 7500

ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za wiadomość
Realizacja: innovationsite.pl