• PL
  • EN

Certificates

Deep knowledge and experience of CFT consultants are confirmed by various professional certificates.

Microsoft .NET Framework

ASP.NET Application Development
Windows Forms Application Development
Application Develop Foundation

Certified Java Programmer

CX-310-055 Java Standard Edition 5 Programmer Certified Professional Exam
CX-310-055 Sun Certified Java Programmer (SCJP)
CX-310-083 Java Enterprise Edition 5 Web Component Developer Certified Professional Exam
CX-310-083 Sun Certified Web Component Developer (SCWCD)

Oracle Database 11g

1Z0-047 Oracle Database SQL Certified Expert
1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
1Z0-052 Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

Microsoft SQL Server

70-431 Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance
70-433: Microsoft SQL Server 2008, Database Development 
70-451: Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008
MS-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 - Transact SQL

Guidewire BillingCenter 3.0

Guidewire BillingCenter 3.0 Functional Certification
Guidewire BillingCenter 3.0 Technical Certification

CFT Inc.

1556 S. Michigan Avenue Unit 3A

Chicago, Illinois 60605

Phone: +1.312.588.0006

ASK CFT CONSULTANT

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Thank you for you message
Completed Project: innovationsite.pl